Hoe helpen we
nieuwe gezinnen
tot bloei komen?

Onderzoek voor een betere begeleiding bij
draagmoederschap met eiceldonatie

Hoe helpen we
nieuwe gezinnen
tot bloei komen?

Onderzoek voor een betere begeleiding bij
draagmoederschap met eiceldonatie

Er bestaan geen richtlijnen voor begeleiding bij draagmoederschap

Sinds 2020 hebben ook man-man stellen en transgender personen in Nederland toegang tot behandeling met een draagmoeder. De vraag naar deze vorm van draagmoederschap zal daardoor toenemen en er zullen meer kinderen via deze procedure worden geboren. Voor alle betrokkenen in deze nieuwe gezinnen is begeleiding belangrijk, zodat de gezinnen zich goed kunnen ontwikkelen. Op dit moment zijn er echter nog geen nationale richtlijnen voor de begeleiding van ouders, draagmoeders en eiceldonatrices. Een consortium onder leiding van de Universiteit van Amsterdam gaat hier met subsidie vanuit de Nationale Wetenschapsagenda in voorzien.

“Richtlijnen zijn hard nodig, want de procedure van draagmoederschap heeft een grote impact. Betrokkenen ervaren vaak veel onzekerheid of de procedure zal slagen, moeten hun relatie tot elkaar vormgeven en omgaan met reacties en mogelijke stigmatisering in hun sociale omgeving en de samenleving. Dit alles heeft invloed op de gezondheid van de ouders en het welzijn van het kind.”

Prof. dr. Henny Bos

Hoogleraar Sexual and Gender Diversity in Families and Youth

“Richtlijnen zijn hard nodig, want de procedure van draagmoederschap heeft een grote impact. Betrokkenen ervaren bijvoorbeeld veel onzekerheid of de procedure zal slagen, moeten hun relatie tot elkaar vormgeven en omgaan met reacties en mogelijke stigmatisering in hun sociale omgeving en de samenleving. Dit alles heeft invloed op de gezondheid van de ouders en het welzijn van het kind.”

Prof. dr. Henny Bos

Hoogleraar Sexual and Gender Diversity in Families and Youth

Onderzoek: Rise of New Families

Tien kerninstituten gaan de komende jaren samenwerken om zoveel mogelijk kennis te verzamelen over de ervaringen, behoeften en het welzijn van alle personen die betrokken zijn bij draagmoederschap. In het Rise of New Families onderzoek zullen ze verschillende nieuwe gezinnen over een langere periode volgen, waaronder de kinderen, hun ouders, de draagmoeder en haar familie, en de eiceldonatrice en haar familie. Het doel is om in kaart te brengen welke begeleiding nodig is om iedereen optimaal te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de kinderen gezond kunnen opgroeien. Met deze kennis zal het consortium richtlijnen voor begeleiding en trainingen ontwikkelen die wetenschappelijk onderbouwd en ethisch verantwoord zijn.

Een onderzoek van de Nationale Wetenschapsagenda

10 samenwerkingspartners

8 jaar (2022-2030)

Onderzoek: Rise of New Families

Tien kerninstituten gaan de komende jaren samenwerken om zoveel mogelijk kennis te verzamelen over de ervaringen, behoeften en het welzijn van alle personen die betrokken zijn bij draagmoederschap. In het Rise of New Families onderzoek zullen ze verschillende nieuwe gezinnen over een langere periode volgen, waaronder de kinderen, hun ouders, de draagmoeder en haar familie, en de eiceldonatrice en haar familie. Het doel is om in kaart te brengen welke begeleiding nodig is om iedereen optimaal te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de kinderen gezond kunnen opgroeien. Met deze kennis zal het consortium richtlijnen voor begeleiding en trainingen ontwikkelen die wetenschappelijk onderbouwd en ethisch verantwoord zijn.

Onderzoek Nationale Wetenschapsagenda

10 consortium
partners

8 jaar
(2022-2030)

Ben je (binnenkort) ouder, draagmoeder of eiceldonatrice?

Meld je aan!

Het Rise of New Families onderzoek richt zich niet uitsluitend op gezinnen die zich via draagmoederschap vormen. Om goed te kunnen begrijpen wat de unieke ervaringen en behoeften van nieuwe gezinnen via draagmoederschap zijn, is óók kennis en inzicht nodig over hoe het gaat met andere nieuwe gezinnen – gezinnen die zonder medische hulp zwanger zijn geworden. Lees hoe je kunt meedoen aan dit belangrijke onderzoek.

Ik word ouder

Je bent zelf, of met de hulp van een draagmoeder, in verwachting van een kindje.

Ik ben draagmoeder of eiceldonatrice

Je bent als draagmoeder of eiceldonatrice betrokken bij de zwangerschap van wensouders.