Onderzoek gezinnen

Onderzoek gezinnen

Onderzoek naar het welbevinden van verschillende gezinsvormen

Het Rise of New Families onderzoek richt zich niet uitsluitend op gezinnen die zich via draagmoederschap vormen. Om goed te kunnen begrijpen wat de unieke ervaringen en behoeften van nieuwe gezinnen via draagmoederschap zijn, is óók kennis en inzicht nodig over hoe het gaat met andere nieuwe gezinnen – gezinnen die zwanger zijn geworden zonder medische hulp. In de gezinsstudie van Rise of New Families doen we daarom onderzoek naar het welzijn en de ervaringen van ouders en kinderen in gezinnen die zijn gevormd met de hulp van een draagmoeder én via natuurlijke conceptie. Met de resultaten van ons onderzoek kunnen we aanbevelingen doen om de begeleiding rondom verschillende manieren van gezinsvorming te verbeteren.

Ben je zelf, of met de hulp van een draagmoeder, in verwachting van een kindje? Wil je jouw ervaringen met ons delen en zo bijdragen aan een betere begeleiding voor diverse gezinsvormen? Op deze pagina lees je wat deelname aan Rise of New Families voor jou inhoudt.

Samengevat: wat houdt deelname in?

Huisbezoeken

Over een periode van vier jaar tijd komen wij vijf keer bij jou thuis langs. Tijdens deze huisbezoeken maken we filmopnames en nemen we interviews af.

Vragenlijsten

Voorafgaand aan ieder huisbezoek vul je een online vragenlijst in. Gezinnen met de hulp van een draagmoeder houden gedurende twee weken voor ieder huisbezoek ook dagelijks een kort digitaal dagboek bij.

Online interviews

Gezinnen met de hulp van een draagmoeder worden op twee momenten geïnterviewd over hun ondersteuningsbehoeften met betrekking tot het draagmoederschapstraject.

Hoe werkt het?

Dit onderzoek duurt meerdere jaren om goed zicht te krijgen op het welzijn en de ervaringen van gezinnen over de tijd heen. We verzamelen op verschillende manieren informatie.

Sommige onderdelen van dit onderzoek zijn voor alle gezinnen, andere alleen voor gezinnen die met de hulp van een draagmoeder een kind krijgen. In de tijdslijn kun je zien op welke momenten en bij welke gezinnen informatie zal worden verzameld.

huisbezoeken

Tijdens het onderzoek komen we vijf keer bij jou thuis langs. De huisbezoeken worden ingepland op een moment dat jou schikt. Tijdens deze bezoeken willen we graag filmopnames maken van de beide ouders apart met het kind. Terwijl de ene ouder wordt gefilmd nemen we bij de andere ouder een interview af (en andersom). De opnames zelf zullen ongeveer 30 tot 40 minuten in beslag nemen, maar omdat het moeilijk te voorspellen is wanneer een jong kind wakker is, kan een huisbezoek in totaal 2 tot 3 uur duren. Bij het eerste huisbezoek (tijdens de zwangerschap) zullen we alleen een interview afnemen.

Vragenlijsten

Alle gezinnen ontvangen voorafgaand aan ieder huisbezoek een online vragenlijst. Deze bevat vragen over jouw welzijn, jouw relaties en omgeving, het ouderschap, de band met jouw kind en hoe het met jouw kind gaat. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer een half uur in beslag nemen.

Digitale dagboeken

Gezinnen met de hulp van een draagmoeder krijgen voorafgaand aan ieder huisbezoek, naast de algemene vragenlijst voor alle gezinnen, gedurende twee weken iedere dag een korte vragenlijst toegestuurd. Deze vragenlijsten gaan over reacties vanuit de omgeving, jouw welzijn en het gedrag van jouw kind. Het invullen van deze digitale dagboeken duurt ongeveer vijf minuten per dag.

Online interviews

Gezinnen met de hulp van een draagmoeder worden, naast de interviews tijdens de vijf huisbezoeken, op twee momenten tijdens de studie geïnterviewd over hun ondersteuningsbehoeften met betrekking tot het draagmoederschapstraject. Deze online interviews worden ingepland op een moment dat jou uitkomt en zullen ongeveer een uur duren.

32 weken
zwangerschap
Alle gezinnen
Huisbezoek + vragenlijst 1

Alle gezinnen:
- Een online vragenlijst voorafgaand aan het huisbezoek (30 min.)
- Interviews ouders (1 uur)

Alleen voor gezinnen met de hulp van een draagmoeder:
- Twee weken digitaal dagboek (5 min. per dag)

4 maanden
Alle gezinnen
Huisbezoek + vragenlijst 2
Alle gezinnen:
- Een online vragenlijst voorafgaand aan het huisbezoek (30 min.)
- Filmopnames ouders met kind en interviews ouders (2-3 uur)

Alleen voor gezinnen met de hulp van een draagmoeder:
- Twee weken digitaal dagboek (5 min. per dag)
9 maanden
Gezinnen met hulp
van een draagmoeder
Online interview 1
Alleen voor gezinnen met de hulp van een draagmoeder:
- Online interview over ondersteuningsbehoeften (1 uur)
12 maanden
Alle gezinnen
Huisbezoek + vragenlijst 3
Alle gezinnen:
- Een online vragenlijst voorafgaand aan het huisbezoek (30 min.)
- Filmopnames ouders met kind en interviews ouders (2-3 uur)

Alleen voor gezinnen met de hulp van een draagmoeder:
- Twee weken digitaal dagboek (5 min. per dag)
2,5 jaar
Alle gezinnen
Huisbezoek + vragenlijst 4
Alle gezinnen:
- Een online vragenlijst voorafgaand aan het huisbezoek (30 min.)
- Filmopnames ouders met kind en interviews ouders (2-3 uur)

Alleen voor gezinnen met de hulp van een draagmoeder:
- Twee weken digitaal dagboek (5 min. per dag)
3,5 jaar
Gezinnen met hulp
van een draagmoeder
Online interview 2
Alleen voor gezinnen met de hulp van een draagmoeder:
- Online interview over ondersteuningsbehoeften (1 uur)
4 jaar
Alle gezinnen
Huisbezoek + vragenlijst 5
Alle gezinnen:
- Een online vragenlijst voorafgaand aan het huisbezoek (30 min.)
- Filmopnames ouders met kind en interviews ouders (2-3 uur)

Alleen voor gezinnen met de hulp van een draagmoeder:
- Twee weken digitaal dagboek (5 min. per dag)

Hoe werkt het?

Dit onderzoek duurt meerdere jaren om goed zicht te krijgen op het welzijn en de ervaringen van gezinnen over de tijd heen. We verzamelen op verschillende manieren informatie.

Sommige onderdelen van dit onderzoek zijn voor alle gezinnen, andere alleen voor gezinnen die met de hulp van een draagmoeder een kind krijgen. In de tijdslijn kun je zien op welke momenten en bij welke gezinnen informatie zal worden verzameld.

huisbezoeken

Tijdens het onderzoek komen we vijf keer bij jou thuis langs. De huisbezoeken worden ingepland op een moment dat jou schikt. Tijdens deze bezoeken willen we graag filmopnames maken van de beide ouders apart met het kind. Terwijl de ene ouder wordt gefilmd nemen we bij de andere ouder een interview af (en andersom). De
opnames zelf zullen ongeveer 30 tot 40 minuten in beslag nemen, maar omdat het moeilijk te voorspellen is wanneer een jong kind wakker is, kan een huisbezoek in totaal 2 tot 3 uur duren. Bij het eerste huisbezoek (tijdens de zwangerschap) zullen we alleen een interview afnemen.

Vragenlijsten

Alle gezinnen ontvangen voorafgaand aan ieder huisbezoek een online vragenlijst. Deze bevat vragen over jouw welzijn, jouw relaties en omgeving, het ouderschap, de band met jouw kind en hoe het met jouw kind gaat. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer een half uur in beslag nemen.

Digitale dagboeken

Gezinnen met de hulp van een draagmoeder krijgen voorafgaand aan ieder huisbezoek, naast de algemene vragenlijst voor alle gezinnen, gedurende twee weken iedere dag een korte vragenlijst toegestuurd. Deze vragenlijsten gaan over reacties vanuit de omgeving, jouw welzijn en het gedrag van jouw kind. Het invullen van deze digitale dagboeken duurt ongeveer vijf minuten per dag.

Online interviews

Gezinnen met de hulp van een draagmoeder worden, naast de interviews tijdens de vijf huisbezoeken, op twee momenten tijdens de studie geïnterviewd over hun ondersteuningsbehoeften met betrekking tot het draagmoederschapstraject. Deze online interviews worden ingepland op een moment dat jou uitkomt en zullen ongeveer een uur duren.

32 weken
zwangerschap
Alle gezinnen
Huisbezoek + vragenlijst 1

Alle gezinnen:
- Online vragenlijst voorafgaand aan het huisbezoek (30 min.)
- Interviews ouders (1 uur)

Alleen voor gezinnen met de hulp van een draagmoeder:
- Twee weken digitaal dagboek (5 min. per dag)

4 maanden
Alle gezinnen
Huisbezoek + vragenlijst 2
Alle gezinnen:
- Online vragenlijst voorafgaand aan het huisbezoek (30 min.)
- Filmopnames ouders met kind en interviews ouders (2-3 uur)

Alleen voor gezinnen met de hulp van een draagmoeder:
- Twee weken digitaal dagboek (5 min. per dag)
9 maanden
Gezinnen met hulp
van een draagmoeder
Online interview 1
Alleen voor gezinnen met de hulp van een draagmoeder:
- Online interview over ondersteuningsbehoeften (1 uur)
12 maanden
Alle gezinnen
Huisbezoek + vragenlijst 3
Alle gezinnen:
- Online vragenlijst voorafgaand aan het huisbezoek (30 min.)
- Filmopnames ouders met kind en interviews ouders (2-3 uur)

Alleen voor gezinnen met de hulp van een draagmoeder:
- Twee weken digitaal dagboek (5 min. per dag)
2,5 jaar
Alle gezinnen
Huisbezoek + vragenlijst 4
Alle gezinnen:
- Online vragenlijst voorafgaand aan het huisbezoek (30 min.)
- Filmopnames ouders met kind en interviews ouders (2-3 uur)

Alleen voor gezinnen met de hulp van een draagmoeder:
- Twee weken digitaal dagboek (5 min. per dag)
3,5 jaar
Gezinnen met hulp
van een draagmoeder
Online interview 2
Alleen voor gezinnen met de hulp van een draagmoeder:
- Online interview over ondersteuningsbehoeften (1 uur)
4 jaar
Alle gezinnen
Huisbezoek + vragenlijst 5
Alle gezinnen:
- Online vragenlijst voorafgaand aan het huisbezoek (30 min.)
- Filmopnames ouders met kind en interviews ouders (2-3 uur)

Alleen voor gezinnen met de hulp van een draagmoeder:
- Twee weken digitaal dagboek (5 min. per dag)
32 weken zwangerschap
Alle gezinnen
Huisbezoek + vragenlijst 1

Alle gezinnen:
- Een online vragenlijst voorafgaand aan het huisbezoek (30 min.)
- Interviews ouders (1 uur)

Alleen voor gezinnen met de hulp van een draagmoeder:
- Twee weken digitaal dagboek (5 min. per dag)

4 maanden
Alle gezinnen
Huisbezoek + vragenlijst 2
Alle gezinnen:
- Een online vragenlijst voorafgaand aan het huisbezoek (30 min.)
- Filmopnames ouders met kind en interviews ouders (2-3 uur)

Alleen voor gezinnen met de hulp van een draagmoeder:
- Twee weken digitaal dagboek (5 min. per dag)
9 maanden
Gezinnen met hulp van een draagmoeder
Online interview 1
Alleen voor gezinnen met de hulp van een draagmoeder:
- Online interview over ondersteuningsbehoeften (1 uur)
12 maanden
Alle gezinnen
Huisbezoek + vragenlijst 3
Alle gezinnen:
- Een online vragenlijst voorafgaand aan het huisbezoek (30 min.)
- Filmopnames ouders met kind en interviews ouders (2-3 uur)

Alleen voor gezinnen met de hulp van een draagmoeder:
- Twee weken digitaal dagboek (5 min. per dag)
2,5 jaar
Alle gezinnen
Huisbezoek + vragenlijst 4
Alle gezinnen:
- Een online vragenlijst voorafgaand aan het huisbezoek (30 min.)
- Filmopnames ouders met kind en interviews ouders (2-3 uur)

Alleen voor gezinnen met de hulp van een draagmoeder:
- Twee weken digitaal dagboek (5 min. per dag)
3,5 jaar
Gezinnen met hulp van een draagmoeder
Online interview 2
Alleen voor gezinnen met de hulp van een draagmoeder:
- Online interview over ondersteuningsbehoeften (1 uur)
4 jaar
Alle gezinnen
Huisbezoek + vragenlijst 5
Alle gezinnen:
- Een online vragenlijst voorafgaand aan het huisbezoek (30 min.)
- Filmopnames ouders met kind en interviews ouders (2-3 uur)

Alleen voor gezinnen met de hulp van een draagmoeder:
- Twee weken digitaal dagboek (5 min. per dag)

Privacy

Wij gaan zeer zorgvuldig om met alle in dit onderzoek verzamelde informatie, zoals de wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) dat voorschrijft. Alle verzamelde onderzoeksgegevens worden beveiligd opgeslagen en blijven volstrekt vertrouwelijk. Wanneer wij onderzoeksgegevens van jou en/of jouw kind verzamelen, zorgen wij ervoor dat deze achteraf niet meer te herleiden zijn naar jou en/of jouw kind. Alleen volledig geanonimiseerde onderzoeksgegevens kunnen worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, gedeeld met andere onderzoekers of publiekelijk toegankelijk worden gemaakt. Lees ook onze privacyverklaring.

Aanmelden voor Rise of New Families

Ben je zelf, of met de hulp van een draagmoeder, in verwachting van een kindje en wil je meedoen aan Rise of New Families? Vul dan het aanmeldformulier in. Na ontvangst van jouw gegevens nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Aangemeld, maar toch van gedachten veranderd? Geen probleem. Je hebt te allen tijde het recht om deelname te annuleren.

Vragen

Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met Sanne Agterberg via riseofnewfamilies@uva.nl. Zij beantwoordt jouw vragen graag.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met jouw privacy. Lees daarover meer in onze privacyverklaring.

Ben je zelf, of met de hulp van een draagmoeder, in verwachting van een kindje en wil je meedoen aan Rise of New Families? Vul dan het aanmeldformulier in. Na ontvangst van jouw gegevens nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Aangemeld, maar toch van gedachten veranderd? Geen probleem. Je hebt te allen tijde het recht om deelname te annuleren.

Vragen

Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met Sanne Agterberg via riseofnewfamilies@uva.nl. Zij beantwoordt jouw vragen graag.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met jouw privacy. Lees daarover meer in onze privacyverklaring.